Naše riešenia

Komunikácia na laickú verejnosť

Širokú verejnosť oslovujeme najmä v čakárňach praktických a odborných lekárov. Využívame paralelne niekoľko informačných kanálov, vďaka ktorým oslovíme ročne cez 30 miliónov pacientov v Slovenskej republike

Digitálny panel

Koncept digitálneho panelu je navrhnutý tak, aby čo najviac zaujal čakajúcich pacientov, nakoľko jednotlivé komerčné spoty sa efektne striedajú s nekomerčnými informáciami. Komunikácia na pacienta prebieha prostredníctvom dynamickej slučky zloženej z krátkych animovaných sekvencií, pričom 1 slučka má dobu trvania 8 – 10 minút a skladá sa z časti vyhradenej pre oznamy lekára, edukačnej časti a komerčnej časti. Viac informácii Vám radi poskytneme emailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Zistite viac

Kontrolovaná distribúcia letákov

Ľudia v čakárňach majú čas a myseľ otvorenú informáciám, ktoré im ponúkame. V našich materiáloch nachádzajú veľa tém, ktoré korešpondujú s ich potrebami a môžu ich ľahko konzultovať na mieste s lekárom alebo o chvíľu neskôr s lekárnikom. Brožúra aj leták poskytujú dostatok priestoru pre detailné predanie informácií.  Naša sieť Vám pomôže osloviť pacientov s informáciami o chorobe či preventívnej kampani, zapojí pacientov do dialógu so svojim lekárom.

Rám B1

Steny čakárne sú veľmi dobrým priestorom pre vizuálnu komunikáciu. Čakajúci ľudia sa prirodzene rozhliadajú okolo seba a k vystaveným plagátom sa ich pohľad opakovane vracia. Plagát funguje veľmi dobre samostatne aj ako podpora podrobnejšej informácie obsiahnutej v brožúre či letáku, ktoré nájdu v integrovanom ušku na letáky. Plagáty sú umiestnené v elegantných hliníkových rámoch na dobre viditeľnom mieste v čakárni.

Rám A3

Plagát A3 zdôrazňuje informačnú kampaň spolu s publikáciami umiestnenými v nástennom stojane. Slúži k zvýrazneniu danej témy kampane počas dohodnutého obdobia s výraznou podporou letáčikov, ktoré sú umiestnené hneď pod plagátom v nástennom stojane.

Statický plagát

Statický plagát je elektrostaticky nabitá polypropylenová fólia, ktorá sama bez lepidla či pripináčikov priľahne k čistým, suchým povrchom ako je omietka, sklo, plast, drevo, papier, sadrokartón či kameň. Statický plagát sa veľmi rýchlo a jednoducho inštaluje, drží spoľahlivo a dlhodobo (3 a viac mesiacov) a je recyklovateľný.

Zistite viac

Lekárne

Naša sieť pokrýva 300 lekárni rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Stojan B1 umiestnený v lekárni má 20 držiakov po boku s možnosťou využitia doplňujúcich informácií v podobe letákov. Odlišnosť od iných prítomných pútačov na dobre viditeľnom mieste Vám zaručuje jeho neprehliadnuteľný dizajn.

Komunikácia na odbornú verejnosť

Sme v stálom kontakte so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorých podporujeme pri ich práci a pomáhame informovať a vzdelávať pacientov. Viac informácii Vám radi poskytneme emailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.